קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת כלים (טהרות א) - כרך ג (פרקים יד-יט)