קראו בכותר - בן־גוריון והחוקה : חוקתיות, משפט ודמוקרטיה במשנתו של ראש הממשלה הראשון