קראו בכותר - לי נקם ושילם : היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר