קראו בכותר - והנה רבקה יוצאת : עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן