קראו בכותר - עצי לבנה ומסילות ברזל : על קליטת ניצולים ממחנות הריכוז בשוודיה ב-1945