קראו בכותר - מחווה למנחם : אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר