קראו בכותר - נתערב שתצליחו : התבוננות מחודשת בהנחיית תהליך התערבות  בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות