קראו בכותר - כתבור בהרים : מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי