קראו בכותר - יבשת אבודה : ייצוגי אימהות בספרות התלמודית