קראו בכותר - "אבשלומי" : קריאות אינטרטקסטואליות בספרות העברית המודרנית