קראו בכותר - ממלכתיות : התפיסה האזרחית של דוד בן־גוריון