קראו בכותר - אנשי האתמול : הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר ומפ״ם, 1977-1956