קראו בכותר - חלוצים בפועל : קריאות בספרות תיעודית של ותיקי יישובי הדרום בישראל