קראו בכותר - ניהול כיתה - ניהול כיתה : שער רביעי - ללמוד כיצד לנהל כיתה (הדגמת מפגשים)