קראו בכותר - גלגל הוא והוא עובר על הכל : עוני וצדקה בעיני חכמי ארץ ישראל