קראו בכותר - מימי לא קראתי לאשתי : זוגיות בחסידות גור