קראו בכותר - השקפה אופטימית : מבט היסטורי סובייקטיבי מנקודת מוצא אובייקטיבית