קראו בכותר - שינוי ארגוני של בית ספר : מאסטרטגיה למיסוד