קראו בכותר - בדרך הדמוקרטית : על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית