קראו בכותר - תלמוד ערוך: פרק השוכר את האומנין - תלמוד ערוך : פרק השוכר את האומנין: בבלי בבא מציעא פרק ששי - הנוסח