קראו בכותר - תלמוד בבלי - פרק שבועות שתים בתרא : בבלי שבועות פרק שלישי