קראו בכותר - סוגיות בחקר התלמוד הבבלי : אסופת מחקרים בענייני מבנה, הרכב ונוסח