קראו בכותר - מקורות ומסורות : ביאורים בתלמוד לסדר מועד - מקורות ומסורות : ביאורים בתלמוד לסדר מועד - מסכת שבת