קראו בכותר - מפגשים מתוחים בין חכמי בית המדרש  לבין חכמי הלב בספרות חז״ל