קראו בכותר - על גבול האור : חתכים והתבוננויות ביצירת לאה גולדברג