קראו בכותר - מטמון משלים : משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה (קסטיליה 1281 ) חקרו וצפונותיו