קראו בכותר - בעל השם והרופא : רפואה ומאגיה בקרב יהודי גרמניה בראשית העת החדשה