קראו בכותר - ממני אישית לא יצא גנרל : הכשרת הפיקוד הקרבי בצה”ל  1956-1949