קראו בכותר - כאלה היינו : נעורים והתבגרות בישראל של העשור הראשון - סיפור אישי