קראו בכותר - דת: מחוק לאמונה - קורותיו של מינוח מכונן