קראו בכותר - הלכה ציונית : המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית