קראו בכותר - מרד באושוויץ : התקוממות הזונדרקומנדו בתאי הגזים 7 באוקטובר 1944