קראו בכותר - לבנות את הגשר הזה : סיפורה של מנהלת "ברנקו וייס" התיכון העיוני הראשון בעיירות הפיתוח