קראו בכותר - במלכודת הרשע, האדישות והסילוף :  פעולות ההצלה של הנזי ויואל ברנד שואה ומחירן