קראו בכותר - שפוטה ונשפטת : דמות האם בסיפורת העברית במפנה האלף