קראו בכותר - בין יוספוס לחז"ל - בין יוספוס לחז"ל : כרך ב - אגדות החורבן