קראו בכותר - שלושה שימושים לסכין : על טבעה  ותכליתה של דרמה