קראו בכותר - הגוף הרוקד, הגוף הטבעי : איזדורה דנקן באמריקה