קראו בכותר - מכשירים פיננסיים נגזרים : חוזי אקדמה, חוזים עתידיים, אופציות, מוצרים מובנים והסכמי החלפה