קראו בכותר - כבוד האדם כערך חוקתי עליון ומוחלט במשפט הגרמני - האם גם בישראל?