קראו בכותר - רוח רעה : מגפות הכולרה והתפתחות הרפואה בארץ־ישראל  בשלהי התקופה העות׳מאנית