קראו בכותר - בין אילוצים לאפשרויות במרחב המוגן - הזמנה לסדנת כתיבה