קראו בכותר - סיפור בטיפול : סיפור הריפוי כ"שלישי" בחדר