קראו בכותר - בעיני  אלוהים ואדם : האדם המאמין ומחקר המקרא