קראו בכותר - עד כלות ומנגד : המפגש בין מנהיגי מרד הגטאות לבין החברה הישראלית