קראו בכותר - טוסיה : טוסיה אלטמן - מההנהגה הראשית של השומר למיפקדת האירגון היהודי הלוחם