קראו בכותר - תמונות מחמש עונות : אסופת שירי היקו מתורגמים מיפנית עם מבוא והסברים