קראו בכותר - צריך לקיים : אדם, חברה וסביבה: לקחי העבר ואחריות לעתיד