קראו בכותר - אוצר הרומנסירו של יהודי ספרד : שורשים וגלויות, מוסיקה ותמליל