קראו בכותר - השיבה אל השטעטל : היהדות כדימוי באמנות ישראל